Üyelik İçin Yapılması Gereken İşlemler Ve Süreç Hakkında Bilgiler

  • Dernek balotaj kurulundan başvurunuzun onaylandığına dair gelecek mail veya telefon ile bilgilendirme.
  • Onaylanan üyelikten sonra derneğimizin resmi banka hesabına ödemenin yapılması.
  • Aşaǧıdaki dokümanları form’a yüklemeyi unutmayin:
    • Vesikalık resim
    • Kimlik kopyası
  • Göndermek istediǧiniz dosyalar 150 KB’den yüksekse, dosyaları lütfen ayrı bir mail ile başvuru isminizi bildirerek penningmeester@fenerbahce.nl adresine gönderin.
  • Aidat ödemesini banka hesabımıza yapabilirsiniz: NL15ABNA0601934954

Privacy:

Uw privacy is erg belangrijk en met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Wilt u weten hoe wij met deze gegevens omgaan dan verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
- Pasfoto (jpg) / max 500 KB - Kopie ID (jpg, pdf) / max 500 KB

Machtiging Automatische Incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Hoofddorp om van het hierboven genoemde bankrekeningnummer de jaarlijkse contributie en de overige in de aanhef genoemde bedragen af te schrijven. Tevens verklaart ondergetekende dat de vermelde gegevens op dit formulier volledig en juist zijn ingevuld.
Maç Sonuçları & Canlı Skor ortaklığıyla sunulmaktadır.